Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
FENG 101 Mühendislik Kültürünün Temelleri 2 0 2 4
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
FENG 102 Mühendisliğe Giriş 2 0 2 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 102 Genel Fizik II 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 205 On kosul Elektrik Devre Temelleri 2 2 3 5
GBE 100 Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 3 6
GBE 220 Biyokimya 2 2 3 5
MATH 250 On kosul Mühendisler İçin Doğrusal Cebir 3 0 3 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 242 Sayısal Tasarım 2 2 3 5
ENG 210 Mühendisler için Teknik İngilizce 3 0 3 4
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 317 Biyomedikal Kütle Taşınımı ve Kimyasal Reaksiyonlar 2 2 3 6
BME 319 Biyomedikal Elektronik Devreler 2 2 3 6
BME 323 Tıbbi Görüntüleme 3 0 3 6
EEE 309 On kosul Sinyaller ve Sistemler 3 2 4 6
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 304 On kosul Biyomekanik 3 0 3 5
BME 306 Biyomedikal Enstrümentasyon 2 2 3 6
BME 312 Biyomalzeme 2 2 3 5
BME 318 Klinik Mühendisliği 2 2 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BMEST 400 Mühendislik Stajı (4 Hafta) 0 0 0 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 2 2 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
FENG 497 On kosul Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri 2 2 3 6
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
FENG 498 On kosul Mühendislik Bitirme Projesi 0 6 3 6
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 302 Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular 3 0 3 5
BME 303 Elektromanyetik Teori 3 0 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
BME 308 Tıbbi Bilişim 3 0 3 5
BME 310 On kosul Biyoenformatiğe Giriş 2 2 3 5
BME 311 On kosul Hesaplamalı Biyoinformatik 2 2 3 6
BME 315 On kosul Moleküler Biyofizik 3 0 3 5
BME 403 Biyomedikal İşaret İşleme 2 2 3 5
BME 404 Biyomedikal Görüntü İşleme 2 2 3 5
BME 405 Biyomedikal Optik 2 2 3 5
BME 406 Robotik ve Biyomekanik 3 0 3 5
BME 407 Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri 3 0 3 5
BME 408 Biyomedikal Polimer Teknolojileri 3 0 3 5
BME 410 Biyomedikal Sistem Tasarımı 2 2 3 5
BME 411 Radyasyon Fiziği 3 0 3 5
BME 413 Biyonanoteknoloji 3 0 3 5
BME 414 Nanoteknolojide Karakterizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
BME 420 PCR-tabanlı Moleküler Tanı 2 2 3 5
BME 425 Biyoistatistik 2 2 3 6
BME 427 Biyomedikal Sinyallerin Uyarlanır İşlenmesi 2 2 3 6
BME 429 MATLAB ile Biyomedikal Sinyal İşleme 2 2 3 6
BME 431 Biyomedikal Uygulamalarda Mikro Elektro Mekanik Sistemler 2 2 3 6
BME 436 Tıbbi Cihaz Politikaları ve Yönetmelikleri 3 0 3 5
CE 322 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CE 342 On kosul Mikroişlemcilerin Temelleri 2 2 3 6
CE 344 İleri Otomatik Öğrenme 3 0 3 5
CE 345 Otomatik Öğrenmeye Giriş 3 0 3 5
CE 395 Otomatik Öğrenme Özel Konuları 3 0 3 5
CE 455 Derin Sinir Ağları 3 0 3 5
CE 466 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 5
CE 490 On kosul Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 5
EEE 322 On kosul Mühendislik Elektromanyetiği 2 2 3 6
EEE 346 Kontrol Sistemlerinin Temelleri 2 2 3 6
EEE 413 On kosul Sayısal İşaret İşleme 2 2 3 6
EEE 461 On kosul Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 6
FENG 345 On kosul Mühendisler için Sayısal Yöntemler I 2 2 3 7
FENG 346 On kosul Mühendisler için Sayısal Yöntemler II 3 0 3 6
GBE 208 On kosul Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 2 3 5
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 310 Kök Hücreler 3 0 3 5
GBE 340 Hücre Ölüm Mekanizmaları 3 0 3 5
GBE 350 Bilimsel Araştırmalarda Etik 3 0 3 5
GBE 355 Mikrobiyal Biyofilmler 3 0 3 5
GBE 360 Hücrede Sinyal İletimi 3 0 3 5
GBE 370 Moleküler İmmünoloji 3 0 3 6
GBE 402 Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp 2 2 3 6
GBE 403 Hücre Kültürü Teknikleri 2 2 3 6
GBE 406 On kosul Gen Kontrolü ve Epigenetik 2 2 3 6
GBE 407 Genomik ve Proteomik 2 2 3 6
GBE 440 Gen Terapisi 3 0 3 5
GBE 450 İlaç Geliştirme ve Ruhsatlandırma 3 0 3 5
IE 313 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 3 5
IE 372 Proje Yönetimi 3 0 3 5
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MATH 462 Uygulamalı İstatistik 3 0 3 7
MCE 303 Algılayıcılar ve Eyleyiciler 2 2 3 5
ME 305 Akışkanlar Mekaniği 2 2 3 5
MED 220 Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri 3 0 3 5
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 5
Diğer Notlar

Toplam İEU Kredisi:142

Toplam AKTS Kredisi:240

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 7 adet teknik seçmeli ders almalıdır. Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinde bulunan derslerden olmalıdır. Bu listede bulunmayan dersler Teknik Seçmeli olarak kabul edilmez.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED dersleri;

- 1 adet Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler alanından

- 1 adet Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri alanından

- 1 adet Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler alanından

alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.