Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
GBE 100 Genel ve Moleküler Biyoloji 2 2 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 201 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 2 2 3 5
EEE 205 On kosul Elektrik Devre Temelleri 2 2 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 206 On kosul Elektroniğe Giriş 2 2 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
GBE 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 2 3 6
MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 301 Biyomalzeme 2 2 3 5
BME 305 Biyomedikal Elektronik 2 2 3 5
EEE 301 On kosul İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler 3 2 4 7
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 304 Biyomekanik 3 0 3 5
BME 306 Biyomedikal Enstrümentasyon 2 2 3 6
EEE 242 Sayısal Tasarım 2 2 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 401 Tıbbi Görüntüleme 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 2 2 3 5
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FENG 497 On kosul Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 402 Klinik Mühendisliği 2 2 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 5
FENG 498 On kosul Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BME 210 Tıbbi Cihaz ve Ürün Temelleri 2 2 3 5
BME 302 Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular 3 0 3 5
BME 303 On kosul Elektromanyetik Teori 3 0 3 5
BME 307 Biyosensörler 3 0 3 5
BME 308 Tıbbi Bilişim 3 0 3 5
BME 310 On kosul Biyoenformatiğe Giriş 2 2 3 5
BME 403 Biyomedikal İşaret İşleme 2 2 3 5
BME 404 Biyomedikal Görüntü İşleme 2 2 3 5
BME 405 Biyomedikal Optik 2 2 3 5
BME 406 Robotik ve Biyomekanik 3 0 3 5
BME 407 Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri 3 0 3 5
BME 408 Biyomedikal Polimer Teknolojileri 3 0 3 5
BME 410 Biyomedikal Sistem Tasarımı 2 2 3 5
BME 411 Radyasyon Fiziği 3 2 3 5
BME 420 On kosul PCR-tabanlı Moleküler Tanı 2 2 3 6
CE 405 Biyoenformatik için Programlama 3 0 3 5
EEE 311 Kontrol Sistemleri 2 2 3 6
EEE 461 On kosul Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 6
FE 212 Akışkanlar Mekaniğine Giriş 3 0 3 6
GBE 303 Biyotransport Olayları 3 0 3 6
GBE 307 Biyoteknoloji 2 2 3 6
GBE 401 Hücre ve Doku Mühendisliği 2 4 4 6
GBE 407 Genomik ve Proteomik 2 2 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 236 On kosul Mühendislik İstatistiği 3 0 3 6
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MATH 462 Uygulamalı İstatistik 3 0 3 7
ME 305 Akışkanlar Mekaniği 2 2 3 6
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

 

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet teknik ve serbest seçmeli ders almakla yükümlüdür. Bunlar aşağıdaki gibi alınmalıdır:
 
- 4 adet (ELEC 001, ELEC 002, ELEC 004, ELEC 010) serbest seçmeli,

- 1 adet (Herhangi bir teknik seçmeli) Teknik Seçmeli ders MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatiktik veya MATH 236 Mühendislik İstatistiği derslerinden biri olmalı,

- 7  adet  Teknik Seçmeli ders alınmalıdır. 

 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED dersleri;
-2 adet "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından (PHYS 100, CHEM 100)
-3 adet "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (MATH 153, MATH 154 ve SE 113)
-2 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır (FENG 497 ve FENG 498 olmalıdır)
-1 adet GED-Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler
-1 adet GED-Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri
-1 adet GED-Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı