BME 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 302
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kişiye özgü tedavi, nano-tıp, kök hücre tedavileri, genetik testler, etik ikilemler gibi güncel sağlık hizmeti yaklaşımlarını, uygulamalarını ve tekniklerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal mühendisliğindeki yenilikleri eleştirel bir gözle takip edebilecek
  • Yeni teknolojilerin getireceği ikilem ve çatışmaları analiz edebilecek
  • Protezin temel kavramlarını açıklayabilecek
  • Nanopartiküllerin özelliklerini listeleyebilecek
  • Genetik testler, kökhücre araştırmaları ve klinik deneyler konularındaki temel kavramları açıklayabilecek
Tanımı Doku mühendisliği, biyo- ve nano-malzemeler, protez uygulamaları, biyomekanik, genetik, klinik deneyler ve etik

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal mühendislik tarihi Bölüm 1, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
2 Doku mühendisliği - 1 Bölüm 6, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
3 Doku mühendisliği - 2 Bölüm 6, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
4 Nanopartiküller – in vivo 1 Bölüm 30, Frontiers in Biomedical Engineering: Proceedings of the World Congress for Chinese Biomedical Engineers,Springer, 2003.
5 Nanopartiküller – in vivo 2 Bölüm 30, Frontiers in Biomedical Engineering: Proceedings of the World Congress for Chinese Biomedical Engineers,Springer, 2003.
6 Taiwan’da bir diz protezi (vaka çalışması) Bölüm 6, Frontiers in Biomedical Engineering: Proceedings of the World Congress for Chinese Biomedical Engineers,Springer, 2003.
7 Etik ve ahlak Bölüm 2, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
8 Ara sınav / Midterm
9 Etik ve ahlak Bölüm 2, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
10 Seminer 1 – Genetik testler
11 Seminer 2 – Kokhucre arastirmasi
12 Seminer 3 – Klinik deneyler
13 Etik ve ahlak Bölüm 2, Introduction to biomedical engineering, Academic Press, 2012.
14 Vaka çalışması – Kıkırdak biyomekaniği Bölüm 3, Frontiers in Biomedical Engineering: Proceedings of the World Congress for Chinese Biomedical Engineers,Springer, 2003.
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
3
15
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
10
Çalıştay
3
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest