Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği Hakkında

Biyomedikal mühendisliği, biyolojik bilimler ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanan ve sağlık konusunda teknolojik ilerlemeler sağlamayı hedefleyen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisleri hem diğer mühendislik dallarından ve fen bilimleri alanlarından uzmanlar ile hem de doktor, hemşire, teknisyen gibi sağlık personeli ile birlikte çalışarak teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan biyogöstergeç, medikal görüntüleme ve robot sistemleri gibi mekanik ve elektronik medikal test, cihaz ve sistemlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımını gerçekleştirirler.

Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin şekiller arası bağlantıları görebilme yeteneğine sahip, fen bilimleri ve tıp alanlarına ilgili, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, ayrıntıları görebilen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekiyor. Bu hedefle İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, yurt dışında eğitim görmüş sanayi deneyimli hocalarıyla, sağlık ve mühendislik bilimleri eğitimi ile birlikte problem çözme, tasarım ve iletişim alanlarında güçlü bir temel oluşturarak teorik ve pratik altyapısı güçlü mezunlar yetiştiriyor. Programımızın ilk iki yılında,  matematik,  fizik,  kimya  gibi  temel  bilim  dersleri  ile bilgisayar programlama  ve  biyomedikal mühendisliğinin  temel  konularını içeren bir eğitim alan öğrenciler, üçüncü yıldan sonra meslek derslerinin ağırlık kazandığı programla biyomedikal mühendisliğinin çalışma ve uygulama alanlarını tanıyor ve çeşitli konularında uzmanlaşıyor.

Mühendislik ve bilim ile yaşam arasında köprü kuran Biyomedikal Mühendisliği, dinamik ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalı olarak geniş bir çalışma alanı sunuyor. Mezunlarımız hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, tıp araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda, ilaç endüstrisinde mühendis ve yönetici olarak çalışabilecekleri gibi, dilerlerse, biyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, medikal fizik, doku mühendisliği gibi alanlarda lisansüstü öğrenimlerine devam ederek üniversitelerde akademisyen, ulusal ve uluslararası ARGE kurumlarında araştırmacı olarak çalışıyor.

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.