Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ilke ve yöntemlerini kullanarak sağlık problemlerinin çözümünü hedefler. En güncel sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaşam mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için elektrik, makine, kimya ve yaşam bilim ilkelerini birlikte kullanır.

Biomedikal mühendisleri de diğer mühendislikler gibi fen ve matematiğe güçlü ilgi duyup yüksek teknik bilgi gerektiren soruların çözülmesinde çalışırlar. Diğer mühendislik alanlarından farklı olarak yaşam bilimleri ve tıp alanları ile yakın ilişki içerisinde bulunurlar ve bu sektörlerle beraber biyolojik ve tıbbi sorunların çözümünde çalışırlar.

Biyomedikal Mühendisliği programınmızın normal eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık okulu hariç, 4 senedir.

Gelecek nesil biyomedikal mühendisliği teknolojilerini destekleyecek çeşitli konularda eğitileceksiniz. Örneğin:

 • biyomalzemeler’de malzeme biliminin ilkelerini, biyomalzemelerin doğası ve çeşitli malzemelerin biyomedikal alanındaki kullanımı,

 • biyomekanik’te kas-iskelet sistemi üzerindeki mühendislik uygulamaları,

 • biyomedikal enstrümentasyon’da temel biyomedikal ölçme teknikleri ve elektrot, alıcı, dönüştürücü, yükselteç gibi elemanların çalışma prensipleri,

 • medikal görüntüleme’de tıbbi görüntülerin elde edilmesinin ve görüntüleme cihazlarının ilkeleri, medikal görüntülerin özellikleri ve medikal görüntü işleme,

 • radyasyon fiziği’nde radyasyon türleri, radyasyon kaynaklarının fiziği ve biyomedikal mühendisliğindeki kullanımları,

 • klinik mühendisliği’nde sağlık teknolojileri ve bu teknolojilerin teknik-ekonomik yönetimi ile bakım-onarımı

hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Biyomedikal enstrümantasyon, biyomekanik, biyomalzeme, sistem fizyolojisi, biyomedikal enformatik ve klinik mühendsiliği biyomedikal mühendisliğinin temel çalışma alanlarındandır. Yeni gelişmelerle bunlara mikroaraçlar, biyonanoteknoloji, doku mühendisliği ve nöron mühendisliği eklenmiştir.

 

 • Biyomedikal enstrümantasyon elektronik ve ölçüm prensip ve tekniklerinin tanı ve tedavide kullanılan uygulamalara uyarlanmasını hedefler.

 • Biyomekanik biyolojik ve medikal problemlere uyarlanan mekanik uygulamalarını içerir. Buna biyolojik materyallerin vücut içerisindeki hareket, deformasyon ve akışı, biyolojik ve sentetik ortam içerisinde kimyasalların iletimi de dahildir.

 • Biyomateryaller implantlarda kullanılan canlı doku ve/veya materyalleri tanımlar. İmplantların tasarımı için bu materyallerin fiziksel özelliklerinin anlaşılması büyük önem taşır.

 • Sistem fizyolojisi mühendislik stratejisi, teknik ve araçların, bakterilerden insanlara, canlı organizmaların fonksyon ve özelliklerini anlamak için kullanılan biyomedikal mühendisliği dalıdır. Matematiksel ve bilgisayar ortamında modellemelere deneysel verilerin analiz edilmesi ve temel fizyolojik prensiplerin anlaşılması ve formülize edilmesini amaçlar.

 • Biyomedikal enformatik tıbbi yada biyolojik uygulamalarda kullanılmak üzere cihaz kontrolü, büyük veri işleme veya makina öğrenimine dayalı yazılım geliştirmesi ve kullanılmasını içerir.

 • Klinik mühendisliği hastanelerdeki biyomedikal teknolojilerinin kullanımına ilişkin geniş bir alanı içerir. Klinik mühendisleri sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak doktorlar, hemşireler ve diğer hastane personali ile koordineli çalışırlar. Bilgisayar veri tabanlarının, biyomedikal cihazların geliştirilmesi, işleyişi, denetimi ve alımından sorumludur.

 • Mikrocihazlar biyomedikal mühendisliğinin yeni gelişen ilgi alanlarındandır. Minyatür elektrokimyasal cihazların geliştirilerek biyomedikal alanında kullanımını hedefler. Bunların örnekleri arasında minyatürize DNA test laboratuarları, çip-organlar, mikro-akışkanlar ve diğer teknolojilerden yararlanır.

 • Biyonanoteknoloji kimya ve nanoteknolojideki yeni gelişmelerden yararlanılarak biyomedikal problemlerine çözüm arayan araştırma alanıdır. Biyomedikal alanında nanoteknoloji ile geliştirilen nano-boyutlu cihazlar ile düşük yoğunluktaki biyogöstergeçlerin tespiti amaçlanır.

 • Doku mühendisliği de biyomedikal mühendisliğinin yeni alanlarındandır. Deri, kas gibi canlı dokuların canlı veya cansız analoglarının üretilmesinde ve bu yollarla organ ve implantların geliştirilmesinde kullanılır.

 • Nöron mühendsiliği biyomedikal alanının yeni dallarındandır. İnsan beyni ve sinir sisteminin çalışmasına odaklanır. Nöroloik hastalıkların tanı ve araştırılmasında kullanılan cihazların geliştirilmesinde çalışır. Örnek olarak nöral prostetikler, beyin-bilgisayar arayüzü, sinir yenilenmesi, omurilik travmasının tedavisinde çalışır.

Biyomedikal mühendisliği; geleneksel mühendislik becerileri ile analiz yeteneğinin sağlık alanındaki yenilikçi uygulamaları olduğu kadar biyolojik sistemlerin nicel olarak da algılanmasına odaklanmaktadır. Biyomedikal mühendisleri, yeni tıbbi cihazlar, tanı ve tedavi araçları ile fizyolojik sistem modellerini geliştirir.

 

Biyomühendislik; biyolojik teknikleri kullanarak insan, hayvan ve bitki yaşamını geliştirmeye odaklanmaktadır. Biyomühendislik eğitimi alan öğrenciler, farmasötik, gıdaların üretimi, biyomekanik, biyo-dönüşüm ve biyolojik esaslı materyal üretimi gibi uzmanlık alanlarında seçim yapabilirler.

 

Biyomedikal mühendisliği oldukça farklı olup, farmasötik ve klinik araçlar, biyomedikal görüntüleme cihazları, biyomedikal yazılımlar, nanoteknolojinin biyomedikal uygulamaları ve biyokütleden enerji üretimini içeren tıbbi amaçlı biyolojik işlemleri kullanan ürün ve teknolojilere daha geleneksel mühendislik becerilerinin uygulanmasına odaklanan uzmanlıkları içermektedir. Ayrıca, biyomedikal mühendisleri çevrenin korunması ve yapısal tasarım konularında da çalışmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi altında yer alırken, Tıp Fakültesi üniversitemizde tamamen ayrı bir birimdir. Tıp Fakültesi mezunları Tıp Doktoru unvanı alırken, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar mühendis unvanı alırlar. Biyomedikal Mühendisliği’nde eğitim programının kapsamı da çok farklıdır. Biyomedikal mühendisleri, nihayetinde tıbbi problemleri çözmek için teknik uzmanlık uygulayan mühendislerdir – tıp doktoru değillerdir. Biyomedikal mühendislerinin genellikle üzerinde çalıştıkları tıbbi konuyla ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olması istenirken, doğrudan sağlık uygulamalarına dahil olamazlar. Tıp Fakültesi, diğer taraftan, biyomedikal mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojileri kullanarak doğrudan sağlık alanında çalışacak olan doktorları eğitir.

IEU Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları gelecekte

 

 • ülkenin dört bir yanındaki devlet ve özel hastanelerinde mühendis ya da teknik personel,

 • Türkiye’deki medikal ekipman ve cihaz distribütörü firmalarda satış müdürü veya mühendisi,

 • Tıbbi cihaz destek ve bakım departmanlarında yönetici,

 • Türkiye’deki biyokimya test ve prosesleri, biyomedikal elektronik ve yazılım gibi biyomedikal araştırma-geliştirmeye odaklı genç yenilikçi şirketlerde (örnek şirketlerin listesine Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ulaşılabilir),

 • Üniversitelerde araştırmacı veya akademik personel

olarak iş olanağı bulabilirler.

Biyomedikal mühendisliği hızla gelişen bir meslektir. Yeni mezun bir biyomedikal mühendisi diğer mühendislik alanları ile paralel bir maaş skalası bekleyebilir. Bu durum işe, tecrübeye ve biyomedikal mühendisinin tecrübe türüne bağlıdır. Bununla birlikte deneyiminiz arttıkça maaşınızda paralel olarak artacaktır. Başarılı bir biyomedikal mühendisliği mezunu için Amerika, İngiltere Avrupa ve Asya’da biyomedikal şirketlerde ve yeni kurulan şirketlerde pek çok heyecan verici fırsat bulunmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği gibi herhangi bir üniversite programı, meslek yüksek okulda edineceğiniz eğitimden daha kapsamlı teorik eğitim içerir ve eleştirel düşünme, takım çalışması, araştırma ve problem çözme gibi soyut becerilerin geliştirilmesine odaklanır. Bunun aksine, meslek okulları (teknik veya ticaret okulları olarak da bilinir) öğrencileri doğrudan seçtikleri belirli kariyer dalında çalışmaya hazırlayan meslek spesifik programlara odaklanır. Sağlık Meslek Yüksek okullarındaki MRI teknisyenliğinde olduğu gibi...Dolayısıyla, meslek yüksek okulları mezunlarına yeni teknolojileri tasarlamak ve geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamayıp, belirli mesleklerde doğrudan ve hızlıca mesleğe başlamak için gerekli bilgi ve becerileri vermektedir.

Hayır, biyomedikal mühendisliği tıp biliminin bir alt alanı değildir. Tıp bilimi ve biyomedikal mühendisliği arasında net ve belirgin bir farklılık vardır. Tıp bilimi; fizyoloji, viroloji, biyokimya, moleküler biyoloji, proteomik ve sağlıkla ilgili biyolojik organizmaların işlevinin diğer yönlerini içeren klinik önem taşıyan gerçekler, teoriler ve biyolojik fenomenleri tanımlayan modellerle ilgilenir. Tıp bilimi, ayrıca, patolojik durumlar ve hastalığın ilerlemesi ve bu gibi durumların hafifletilmesi için müdahale yollarını inceler. Biyomedikal mühendisliği, biyolojik ve klinik problemlerin çözümünde yeni teknolojiler üretmek için mekanik, materyal ve elektrik mühendisliği gibi geleneksel mühendislik ilkelerini uygular. Biyomedikal mühendisliğinin en doğrudan örneği, hastaneye yaptığınız ziyaretlerden en az birinde tecrübe ettiğiniz doktorlar tarafından kullanılan ultrason veya röntgen cihazlarıdır. Bu makineler, biyomedikal mühendisleri olarak tanımlanabilecek profesyonellerin ürünüdür.

1. sınıfta alacağınız dersler aşağıda listelenmiştir:

GÜZ

 • Genel Kimya
 • Akademiz İngilizce-I
 • Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • Kalkülüs-I
 • Programlamaya Giriş
 • İkinci Yabancı Diller-I
 • Türkçe

 

SPRING

 • Akademik İngilizce-II
 • Genel ve Moleküler Biyoloji
 • Atatürk İlkeleri ve Inkilap-Tarihi
 • Kalkülüs - II
 • Genel Fizik-I : Mekanik ve Termodinamik
 • İkinci Yabancı Diller- II

Hayır. Biyomedikal mühendisleri evvela mühendistirler ve biyomedikal uygulamaları için yeni cihaz ve teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışırlar. Sağlık uygulamalarını gerçekleştiremez ya da bu faaliyetlere dahil olamazlar. Bu tip meslekler tıp ve sağlık fakültelerinden alınan tıp doktorluğu veya hemşirelik gibi derecelerine sahip mezunlar tarafından yapılabilir. Bununla birlikte biyomedikal mühendisleri hastane ve klinik merkezlerde kullanılan sayısız cihaz ve sistemin işletilmesi ve bakımı ile uğraşabilir, geleceğin sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunabilirler.

Hayır, yalnızca IEU Yabancı Diller bölümünde yapılan İngilizce yeterlik sınavını geçmiş olmanız gerekir.

Biyomedikal mühendisliği dünyada en hızlı büyüyen ve en heyecan verici mesleklerden biridir. Son 10-20 yılda dünyada glikoz seviyesi takipten yapay zeka temelli kişisel sağlık danışmanlığına çeşitli sağlık problemlerinde yenilik hedefleyen hatırı sayılır sayıda biyomedikal şirketi doğmuştur. Türkiye’deki biyomedikal mühendisliğinin gelişimi gecikmiş olsa bile biyomedikal mühendisleri dünyada endüstride, hastanelerde, akademik ve araştırma kuruluşlarında ve devlet kurumlarında teknik eleman, satış yöneticisi, departman sorumlusu, araştırmacı, müfettiş gibi pozisyonlarda iş olanağı bulur. Böyle işler protez ve ortezlere; x-ray, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi büyük görüntüleme sistemlerine; kalp pili implantları, koklear implant ya da ilaç infüzyon pompaları gibi küçük aletlere benzer biyomedikal cihazların tasarım, üretim ve ölçümünü içerir. Biyomedikal mühendisliğinin büyük bir bölümü - insanların travma sonrası fiziksel yeterliliklerini yeniden kazanmaları amacıyla kullanılacak yürüteçlerin, egzersiz cihazlarının, robotların ve iyileştirici cihazların tasarımı üretimi ve bakımı - rehabilitasyon ile ilgilidir. Yollarda sıkça gördüğümüz akülü tekerlekli sandalyeler bu çabaların bir ürünüdür. Biyomedikal mühendisliğinde başka bir önemli ve yeni yön ise uzun mesafe hasta-doktor iletişimini sağlayacak kablosuz bilgisayarlı teknolojilerin geliştirilmesidir. Bir takım biyomedikal şirketi ise insan hücrelerindeki hasarı ve hatta gen değişikliğini tespit edecek, onaracak DNA testleri ve nanoteknolojiler gibi hücresel ve moleküler seviyedeki problemler üzerine çalışmaktadır.

Biyomedikal mühendislik programları hakkında bilgi için www.embs.org. adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü web sitesinde www.nibib.nih.gov ve  Tıp ve Biyolojik Mühendisler için Amerikan Enstitüsü web sitesinde www.onetonline.org faydalı bilgiler mevcuttur. IEU Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili, fakülte web sitesinden iletişim adreslerine ulaşabileceğiniz  akademik personelimize her zaman doğrudan veya e-posta ile danışabilirsiniz.

Biyomedikal mühendisleri beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanlardır ve çalışma ortamları tasarım ve üretim büroları, medikal kurumlar, araştırma ve test tesisleri ile devlet düzenleme kurumları gibi yerlerdir. Genellikle bir mühendislik ofisinde ya da şirketinde, ya da bir hastanede bir laboratuvarda tam zamanlı kadrolu olarak çalışırlar.

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.