MATH 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Matematik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 153
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve uygulamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyonlar ve fonksiyonların özelliklerini anlayabilir.
  • Fonksiyonların limitlerini bulabilir.
  • Fonksiyonların sürekliliğini inceleyebilir.
  • Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir.
  • Türev uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir.
  • Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplayabilir.
Tanımı Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuadratik fonksiyonların grafikleri, Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar. Trigonometrik Fonksiyonlar. Hız , büyüme oranı ve alan hesabı örnekleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. P3, P6, P7, 1.1
2 Fonskiyonların limitleri, sonsuzdaki limitler ve sonsuz limitler. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9. Ed. Edition. 1.2, 1.3.
3 Süreklilik, Teğet doğruları ve eğimleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 1.4, 2.1.
4 Türev, Türev kuralları, zincir kuralı. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.2, 2.3,2.4, 2.5.
5 Yüksek mertebeden türevler. Ortalama Türev Teoremi. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.6, 2.8.
6 Kapalı türevleme. Ters fonksiyonlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.9, 3.1
7 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğal logaritma. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed 3.2,3.3
8 Ters trigonometrik fonksiyonlar, ARA SINAV için dönem tekrarı Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 3.5
9 Bağıl Oranlar, belirsiz formlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.1, 4.3.
10 Ekstrem değerler, bükeylik ve dönüm noktaları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.4, 4.5
11 Fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer problemleri Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.6, 4.8
12 Ekstrem değer problemleri, belirli integralin özellikleri, Calculusun temel teoremi Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.8, 5.3, 5.4.5,5, 5.6.
13 Yerine yazma metodu, düzlemsel bölgelerin alanları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 5.6, 5.7
14 Dönem tekrarı
15 Dönem tekrarı
16 Dönem tekrarı

 

Dersin Kitabı

Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, Ninth Edition

Diğer Kaynaklar James Stewart, Calculus, Early Transcendentals 7E

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
2
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest