BME 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Enstrümentasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 306
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal enstrümantasyon ve temel ölçüm tekniklerini tanıtmaktır. Bu ders öncelikle elektrotlar, sensörler, transformatörler, yükselticiler ve elektrokardiyografların temelini kapsar. Fizyolojik basınç, ameliyathaneler, ultrasonografi ve tıbbi laboratuvar enstrümantasyonunu açıklamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal ölçümleri tanımlayabilecek
  • Biyomedikal enstrümanları karşılaştırabilecek
  • Araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına erişebilecek
  • Fizyolojik basıncı yorumlayabilecek
  • Laboratuvar entrümantasyonunu tanımlayabilecek
Tanımı Ders fizyolojik ölçümlerde kullanılan enstrümantasyonu kavrar. Biyomedikal mühendisliğinde kullanılan elektrotlar, yükselticiler, ölçüm tekniklerini içerir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Enstrümentasyon ve Ölçüme Giriş Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 1.
2 Kapılar, potansiyometreler, dönüştürücüler, sensörler Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 2.
3 Devre analizi ve tasarımı Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 3.
4 Biyopotansiyel sinyallerin orijini Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 4.
5 Biyopotansiyel elektrotlar Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 5.
6 Elektrokardiyogram Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 6.
7 Kardiyovasküler ölçümler için enstrümentasyon Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 7.
8 Ara sınav
9 Biyoelektrik Yükselticiler - 1 ders notları
10 Biyoelektrik Yükselticiler - 2 ders notları
11 Kimyasal biyosensörler Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 10.
12 Elektrik dağıtımı ve güvenlik Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York. Chp 14.
13 Tıbbi Ultrason Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch.17)
14 Elektrooptik (Fiber Optik ve Lazer) Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 21)
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York.

Diğer Kaynaklar

Biomedical Instrumentation: Technology and Applications, R. Khandpur, 2004, McGraw-Hill Professional

Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall. Fourth Edition (2000). 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest