GBE 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hücre ve Doku Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 401
Güz/Bahar
3
2
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı fonksiyonel dokuların gelişmesini teşvik eden hücre temelli tedavi yaklaşımlarının, kullanılan biyo-uyumlu malzemelerin ve tasarım stratejilerinin,ve doku mühendisliğinde kullanılan doku mimarisi ve biyokimyasal faktörlerin öğrenilmesidir. Ayrıca doku mühendisliği alanındaki etik yaklaşımlar da tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doku mühendisliği temel bilgilerini açıklayabilecek.
  • Biyomaterya ltasarımı için stratejileri belirleyebilecek
  • Doku mühendisliğinde ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörlerin rolünü tanımlayabilecek.
  • Doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımını tartışabilecek.
  • Doku mühendisliğindeki etik konuları tartışabilecek.
Tanımı Kök hücreler, ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörler, doku yapısı tasarımı ve doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doku Mühendisliğine Giriş Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter1
2 Kök Hücreler Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 2
3 Embryogenezde doku oluşumu Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter3
4 Doku Mühendisliğinde EkstrasellülerMatrix Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 5
5 Biyomateryaller ve hücre-materyal etkileşimi Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter6&7
6 Microfabrikasyon ve Doku İskelesi Dizaynı Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter9&10
7 1.Vize
8 Doku Mühendisliğinde Kontrollü Salınım Stratejileri Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter11
9 Biyoreaktörler Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter12
10 Doku Mühendisliği KonstraklarınınVaskülarizasyonu ve Fonksiyonu Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter14
11 Organ Sistemleri için Doku Mühendisliği Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter19&20
12 2.Vize
13 Doku Mühendisliği Ürünleri ve Klinikte Kullanımları Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 21&22
14 Doku Mühendisliğinde Etik Konular Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 23
15 Genel tekrar Ders sunumları ve notları
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı TissueEngineering, Clemens Van Blitterswijk& Jan de Boer, Elsevier, Inc.,Second Edition
Diğer Kaynaklar The Principles of Tissue Engineering by Lanza, Langer, and Vacanti. Academic Press; 4 edition.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
10
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest