EEE 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektroniğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 206
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 205 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders yarıiletken elektronik elemanlar ve bunların analog ve sayısal uygulamalarını kapsar. Pn eklem diyodu, doğrultmaç, kırpıcı, kaydırıcı gibi diyot devreleri incelenecektir. Zener diyot gibi değişik diyotlar ve uygulamaları tanıtılacaktır. MOS tranzistörlerle ilgili olarak özeğrileri ve modelleri çıkarılacatır. MOS tranzistörlerin yükselteçlerde kullanımı anlatılacaktır. Yükselteçlerin DA ve AA analizi yapılacaktır. Sayısal elektronik ve mantık kapıları tartışılan metriklere göre karşılaştırılacaktır. MOS tarnzistörlerin sayısal devrelerde kullanımı üzerinde durulacaktır. Karmaşık mantık kapılarının NMOS ve CMOS ile gerçeklenmesi açıklanacaktır. Değişik mantık kapıları devreleri gözden geçirilecektir. Analog/sayısal ve sayısal/analog dönüştürücülerin temel yapıları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Basit diyot devrelerini analiz edebilir, tasarımını yapabilir.
  • Zener diyotlu devrelerin ve gerilim düzenleyici devrelerin analizini yapabilir, dalgaçık hesaplayabilir.
  • MOS tranzistör özeğrilerini çizebilir, çalışma bölgelerini bulabilir, küçük işaret modellerini belirleyebilir.
  • MOS tranzistörlü yükselteç devrelerin DA ve AA küçük işaret analizini yapabilir.
  • MOS tranzistörlü yükselteçlerde DA ve AA yük eğrisi analizini yapabilir.
  • NMOS ve CMOS ile yapılan mantık kapılarının analizini ve tasarımını yapabilir.
  • Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog Dönüştürücülerin çalışmasını açıklayabilir.
  • PSPICE yazılımı kullanarak diyot ve tranzistörlü devrelerin analizini yapabilir.
  • Laboratuarda diyot ve tranzistörlü basit devreleri kurabilir.
  • Laboratuarda analog ve sayısal devreleri ölçebilir.
Tanımı Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog dönüştürücüler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Elektroniğe giriş bölümü
2 Yarıiletkenler, sürüklenme ve yayılma akımları, pn eklem diyodu, zener diyot, gerilim düzenleyici devresi ve yüzde olarak düzenleme, ideal diyot ve gerilim bariyerli ideal diyor, değişik diyotlar, Bölüm Sec. 1.1.1-1.1.4, 1.2.1-1.2.5, 1.5.1-1.5.5.
3 Diyot modelleri, sinüs girişe göre analiz, küçük işaret eşdeğer devresi Bölüm 1.3.1-1.3.4, 1.4.1-1.4.2.
4 Yarım ve tam doğrultaçlar, potensiyel ikiliyeciler, kırışıklık gerilimi Bölüm 2.1.1-2.1.5, 2.2.1-2.2.2.
5 Kırpıcılar, kaydırıcılar, çoklu diyot devreleri, fotodiyotlar, ışık yayan diyotlar Bölüm 2.3.1 2.3.2 2.4.1, 2.5.1 2.5.2.
6 MOS Tranzistör yapısı, nkanal ve pkanal MOSFET tranzistörler, IV özeğrisi, transistor sembolleri. Bölüm 3.1.1-3.1.7.
7 Ortak kaynak yükselteç analizleri, Yük eğrileri ,operasyon modları, genel mosfet modelleri ve DA analizi Bölüm 3.2.1-3.2.3. 3.3
8 Yükselteçlerin AA küçük işaret eşdeğer devreleri, DA ve AA yük eğrileri. Bölüm 4.1.1-4.1.2.
9 AA küçük sinyal eşdeğer yükselteç devreleri, DA ve AA yük eğrileri 4.3.1- 4.3.3.
10 Sayısal devreler ve mantık kapıları Sayfa 1141-1145
11 NMOS evirgeç özeğiriler, gürültü limitleri, NMOS YADA ve VE mantık kapıları, Karmaşık NMOS Mantık Kapıları Bölüm 16.1.1-16.1.2, 16.2.
12 CMOS Evirgeç analizi, CMOS YADA ve VE kapıları, Karmaşık CMOS Mantık Kapıları Bölüm 16.3.1-16.3.4 16.4.1-16.4.3
13 Saatli CMOS Mantık devreleri, NMOS Geçis Tranzistörü, CMOS İletim Kapısı, Dinamik kayanı yazmaç, RS Flipflop, CMOS Tam Toplayıcı Bölüm 16.5, 16.6.1-16.6.4, 16.7.1-16.7.4
14 Sayısal/Analog Dönüştürücüler 16.11.1-16.11.2
15 Analog/Sayısal Dönüştürücüler Bölüm 16.11.3
16 Dönemin tekrarı

 

Dersin Kitabı

Donald Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, McGraw Hill, 2007.

Diğer Kaynaklar

Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, "Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition", 11/E, Pearson , ISBN-10:1292025638

 

Jacob Millman and Arvin Grabel, “Microelectronics”, 2nd Ed., McGrawHill International Edition, Electronic Engineering Series, McGrawHill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 1987.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
Laboratuvar / Uygulama
6
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest