BME 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Optik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 405
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biyomedikal alanda kullanılan ışık türleri, kaynakları ve optik bileşenler ile ilgili bilgi vermektir Ders; ışık yayımı (infrared, morötesi, lazerler), bağlantılı araçlar (mercekler, fiber optik,, algılayıcılar) ve bunların biyomedikal alanda kullanımını anlatır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal optik alanının temel prensiplerini ve kavramlarını tanımlayabilecek.
  • Farklı ışık kaynaklarını listeleyebilecek
  • Kullanım mantıklarını tanımlayabilecek
  • Bir cihazda hangi optik bileşenlerin ve ışık kaynağının kullanılması gerekebileceğinin kararını verebilecek
  • Bir algılayıcı yüzeyine düşen ışık enerji miktarını hesaplayabilecek
Tanımı Ders, biyomedikal sahada ve cihazlarda kullanılan çeşitli ışık kaynaklarını ve optik bileşenleri anlatan sunum ve örnek çalışmalar içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel ışık davranışı Bölüm 1.1-1.2. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
2 Basitçe ışık fiziği Bölüm 1.3. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
3 Biomalzemelerde ışık soğurum ve saçılım Bölüm 1.4-1.5.Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
4 Görüntü niteleme Bölüm 1.8. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
5 Rayleigh & Mie teorileri Bölüm 2. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
6 Işık kaynakları - yönlendirilmiş Bölüm 7. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
7 Beer – Lambert kuralı Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
8 Ara sınav / Midterm
9 Işık kaynakları - yönlendirilmemiş Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
10 Ters kare kanunu Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
11 Kırılma ve kırılma indisleri Bölüm 5. Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
12 Tam iç kırılma ve fiber optikler Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
13 Spektroskopi - I Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
14 Spectroskopi - II Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007 Ders yansıları
Diğer Kaynaklar Biomedical Optics: Principles and Imaging, Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Wiley, June 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
2
10
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
2
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest