Projects

  1. Yuriy MISHCHENKO (2014-2017) "Daha verimli noninvaziv beyin-makine arayüzlerinin geliştirilmesi" ARDEB 1001, Proje No: 113E611, TUBİTAK
  2. Devrim UNAY (2014-2017) "İki-foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler" ARDEB 1001, Proje No: 113E603, TUBITAK, http://spines.sabanciuniv.edu/
  3. Osman DOLUCA (2017-2019) "İnsan genomunda bulunan g-dörtlülerinin sınıflandırılarak korunmuş motiflerin keşfi ve varyantlarının analizi" ARDEB 3001, Proje No: 216S854, TUBITAK
  4. Osman DOLUCA (2017-2018) "A New Generation Of Fluorescent Probes: Non-linear Förster Resonance  Energy Transfer Antenna Probes (NoFAPs) for ultra sensitive single molecule bioimaging." BAP, Proje No: BAP-2017-05, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  5.