PHYS 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 100
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı; klasik mekanik ve termodinamiğin temel ilkelerini günlük yaşam örneklemleri doğrultusunda öğretmektir. Ders, çizgisel kinematik yasaları, düzlemde düzgün doğrusal hareket ve kuvvet kavramı ile denge, Newton yasalarının deneysel temelleri, tanecik dinamiği konularını içerecektir. Konuların işlenme sürecinde her konu laboratuvar deneyleri ile desteklenecektir. Parçacık dinamiği problemleri, evrensel çekim yasası, korunum yasaları ve çarpışmalar, iş, güç ve potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler, açısal momentumun korunumu, dairesel hareket ve dinamik konularında deneyler yapılacaktır. Dersin son kısmında daha önce mekanik konularında öğrenilen bilgilerin ışığı altında termodinamiğin temel ilkeleri öğretilecektir. Bu konular kinetik gaz yasaları, karacisim ışıması, ısı akışı, sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı, termodinamiğin birinci yasası, Maxwell-Boltzmann dağılımı gibi konuları kapsamakta olup, ders Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasasının tanıtılması ve uygulamaları ile sonuçlanacaktır. Böylece tüm mühendislik öğrencilerine çeşitli dinamik sistemlerin modellenmesi, malzeme bilimlerinin temelleri ve gibi konularda karşılaşacakları fizik bilgilerinin verilmesi ve bu bilgileri laboratuvar ortamında yapacakları deneylerle doğrulamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Düzlemde çizgisel kinemati yasaları ve düzlemsel hareket problemlerini vektörel yöntemlerle çözebilecek,
  • Newton yasalarını mekanik problemlerinin çözümünde kullanabilecek,
  • Tanecik dinamiği ile ilgili problemlerinin nasıl çözüleceğini anlayacak,
  • Her anlamda fiziksel olarak iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramlarını, klasik mekanik problemlerinin çözümlerinde kullanabilecek şekilde anlayabilecek,
  • Momentum ve momentumun korunumu kavramlarının temellerininin önemini anlayacak,
  • Termodinamiğin temellerini, gazların kinetik gaz kuramı ve ideal gaz yasası hakkında temel bilgilere sahip olacak,
  • Dairesel hareket ve bu hareketin dinamiği konularında problem çözme yeteneği kazanacak,
  • Nasıl deney yapılacağını, nasıl veri toplanacağını ve bunların nasıl değerlendirilip analiz edilmesi gerektiğini öğrenecek,
Tanımı Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal Hat Kinematiği Kısım 2. Bölümler 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
2 İki Boyutlu Kinematik; Vektörler Kısım 3. Bölümler 110. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
3 Dinamik: Newton Hareket Yasaları Kısım 4. Bölümler 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
4 Newton Yasalarının İleri Uygulamaları Kısım 5. Bölümler 14. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
5 İş ve Enerji Kısım 7. Bölümler 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
6 Enerjinin Sakınımı Kısım 8. Bölümler 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
7 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Kısım 9. Bölümler 19. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
8 Sabit bir Eksen Etrafında Döngüsel Hareket Kısım 10. Bölümler 111. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
9 Genel Döngüsel Hareket Kısım 11. Bölümler 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
10 Durağan Denge; Elastikiyet ve Çatlama Kısım 12. Bölümler 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
11 Sıcaklık, Isıl Genleşme ve İdeal Gaz Yasası Kısım 17. Bölümler 110. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
12 Gazların Devinim Kuramı; Van der Waals Durum Denklemi; Yayınım Kısım 18. Bölümler 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
13 Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası: Özgül Isı; Isı Transferi Kısım 19. Bölümler 110. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
14 Termodinamiğin İkinci Yasası; Isı Motorları; Carnot Makinası; Entropi Kısım 20. Bölümler 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
15 Entropinin İstatistik İzahı ve İkinci Yasa; Mutlak Sıfır ve Termodinamiğin Üçüncü Yasası Kısım 20. Bölümler 610. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
16 Yerçekimi Kısım 6. Bölümler 19. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225

 

Dersin Kitabı Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, ©2008, AddisonWesley, Published: 08/27/2008, ISBN10: 0136139221 | ISBN13: 9780136139225
Diğer Kaynaklar University Physics with Modern Physics with Mastering Physics™, 12/E, Young & Freedman©2008,  AddisonWesley, Published:03/23/2007,ISBN10: 080532187X, ISBN13: 9780805321876Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics and Mastering Physics™, 2/E, Knight, ©2008, AddisonWesley, Published:10/09/2007, ISBN10: 0321513339, ISBN13: 9780321513335

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest