MATH 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biomatematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 400
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders biyolojideki birçok matematiksel modellerle ilgilidir. Matematiğin biyolojideki kullanımının artması biyolojiyi daha nitel kılmıştır. Bu derste, analiz ve cebirdeki bazı temel kavramlar, fark denklemleri, olasılık kuramı gibi temel matematik kavramlarının değişik biyolojik olgularda nasıl kullanıldığı verilecektir. Bazı modellerin ise geometri, bilgisayarlarda sayısal hesaplama teknikleriyle nitel analizleri yapılacaktır. Bu derste temel bilimlerdeki öğrencilerin her türlü nitel ve nicel analiz yapma becerilerini kazanmaları sağlanacaktır. Biyolojideki uygulamalar kapsamı içinde çeşitli büyüme modelleri de yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modelleri kuramsal ve görsel anlayabilir.
  • Populasyon modelleri yazabilir ve yorumlayabilir.
  • Veri analizinde biyoloji uygulamaları yapabilir.
  • Doğrusal veya doğrusal olmayan dinamik sistemlerini çözebilir.
  • Çizge kuramını ile biyoloji problemlerini yorumlayabilir ve çözebilir.
Tanımı Diferansiyel ve fark denklemlerinin biyolojideki uygulamaları. Doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin biyolojideki uygulamaları. Çizge kuramının biyolojideki uygulamaları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fonksiyonlar ve matematiksel modelleme:Doğrusal modeller: mRNA oranı, Kuadratik modeller:Salgın hastalıklar An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
2 Rasyonel ve Allometrik modeller: Enzim kinetiği, İlaç konsantrasyonu, Ortalama AIDs durumları An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
3 Ayrık zamanda dinamik sistemler: Cobwebbing, equilibrium, and stability, drug concentration An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
4 Fark denklemlerin biyolojik uygulamaları An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
5 Ayrık üstel ve lojistik büyüme:Mantar hücerlerinin büyümesi ve hastalığın yayılması An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
6 Ara sınav
7 Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları: Hasat popilasyonu An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
8 Diferansiyel denklemlerin biyolojik uygulamaları: Hasat popilasyonu An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
9 Avcıav modelleri, Yarış modelleri An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
10 Salgın hastalık modelleri, genetik salgın hastalık modelleri An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
11 Petri ağları An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
12 Stokastik petri ağları An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
13 Petri ağların biyolojik uygulamaları An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
14 Dönem projesi
15 Final sınavı için tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı An Introduction to Mathematical Biology, Linda J.S.Allen,Pearson, 2007
Diğer Kaynaklar An Invitation to Biomathematics (9780120887712): Raina Stefanova Robeva, James R. Kirkwood, Robin Lee Davies, Leon Farhy, Boris P. Kovatchev, Academic Press, 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
4
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
205

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest