GBE 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 307
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı atık suyun biyoarıtımı, biyoatıktan anaerobik fermentasyonla enerji üretimi, şarap ve bira üretimi gibi temel biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi edinmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların biyoteknolojide kullanımını açıklayabilecek.
  • Gen manipülasyon tekniklerini tanımlayabilecek.
  • Mevcut endüstriyel üretim süreçlerini iyileştirmede biyoteknolojinin kullanımı hakkında fikir yürütür ve tartışabilecek.
  • Mikobiyal enzimlerin endüstriyel biyokatalizden asıl kullanıldıklarını açıklayabilecek.
  • Mikrobiyal büyüme ile peptid, protein ve glycoprotein üretimini matematiksel olarak tanımlayabilecek.
Tanımı Mikroorganizmalar ve zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Biotechnology: An Introduction - Bölüm 1
2 DNA’dan proteine Biotechnology: An Introduction - Bölüm2
3 Rekombinant DNA teknolojisinin temel prensipleri Biotechnology: An Introduction- Bölüm3
4 İmmünolojinin temel prensipleri Biotechnology: An Introduction - Bölüm 4
5 Mikrobiyal biyoteknoloji Biotechnology: An Introduction- Bölüm 5
6 Mikrobiyal biyoteknoloji Biotechnology: An Introduction- Bölüm 5
7 1.Vize
8 Bitki biyoteknolojisi Biotechnology: An Introduction - Bölüm6
9 Bitki biyoteknolojisi Biotechnology: An Introduction - Bölüm6
10 Hayvan Biyoteknolojisi Biotechnology: An Introduction- Bölüm 7
11 Deniz biyoteknolojisi Biotechnology: An Introduction- Bölüm 8
12 2.Vize
13 Medikal biyoteknoloji Biotechnology: An Introduction- Bölüm 10
14 Medikal biyoteknoloji Biotechnology: An Introduction- Bölüm 10
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Biotechnology: An Introduction, Susan R. Barnum, Cengage Learning, 2006
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest