GBE 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 204
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı vücudun temel yapısını, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevlerini, fizyolojik veanatomik özelliklerini ve çalışma mekanizmalarını öğrenmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan vücudunun temel yapılarını ayırtedebilecek.
  • Hareket sistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin anatomik yapısını tanımlayabilecek.
  • Dolaşım ve solunum sisteminin anatomik yapısını tanımlayabilecek.
  • Sindirim sistemi ve ürogenital sistemin anatomik yapısını açıklayabilecek.
  • Sinir sistemini ve endokrin sistemini açıklayabilecek.
  • İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını tanımlayabilecek.
Tanımı Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili yapılar, Biyolojik sistemlere ait hücre yapıları ve doku tanımları, fonksiyonları ve işleyiş mekanizmaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan vücudunun organizasyonunu Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 1, pp. 1-41
2 Hücre, doku ve temel doku tiplerinin yapısal özellikleri Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 3, pp. 88-126
3 Fizyolojiye giriş ve homeostasis. Sinyal iletimi, membrandan transport ve membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli Human Physiology: From Cells to Systems, 8th ed-Chapter 4
4 Hareket sistemininin yapısı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 5-6, pp. 160-235
5 Solunum sistemi yapı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 13, pp. 462-480
6 İmmun ve dolaşım sistemlerinin makroskopik yapıları Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 11, pp. 396-406
7 İmmun ve dolaşım sistemlerinin mikroskopik yapıları ve işlevleri Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 11, pp. 383-396, 406-415
8 1.Midterm -
9 Sindirim sisteminin yapısı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 14, pp. 489-527,
10 Boşaltım sisteminin yapısı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 15, pp. 537-557,
11 Üreme sisteminin yapısı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 16, pp. 564-593,
12 Endokrin sistemin yapı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 9, pp. 334-353,
13 Sinir sisteminin yapı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 7, pp. 251-295
14 Duyu organlarının yapı ve işlevi Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Chapter 8, pp. 304-327
15 Genel tekrar Ders sunumları ve notları
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Elaine N.Marieb, Suzanne M.Keller. Essentials of Human Anatomy and Physiology, 12th edition, 2018, Pearson

Diğer Kaynaklar

 Junqueira’s Basic Histology, Text and Atlas, Fourteenth Edition, Anthony L. Mescher, Lange, McGraw Hill, 2016.

MooreK.L., DalleyA. F., AgurA. M. R. Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 7th Ed. ,2013

Human Physiology: From Cells to Systems, by L. Sherwood (8th ed)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
5
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest