GBE 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel ve Moleküler Biyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 100
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Hücresel ve moleküler biyolojinin kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirmek, bir hücrenin hayatı boyunca gerçekleştirdiği fonksiyonları görmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin temel yapılarını ayırt edebilecek
  • Genetik bilginin hücrede nasıl iletildiğini açıklayabilecek
  • Hücre içi madde ulaşımını açıklayabilecek
  • Hücre içi sinyal iletimini tanımlayabilecek
  • Hücre döngüsü, hücre ölümü ve kanser arasındaki ilişkiyi tartışabilecek
Tanımı Hücre yapısı, DNA, RNA, Protein, Hücre zarı, Hücre iskeleti. Hücresel sinyal iletimi, Hücre döngüsü, Kanser

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Hücreler ve Genomlar Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 1
3 Hücre Kimyası ve Biyoenerjetik Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 2
4 Proteinler Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 3
5 DNA, Kromozomlar ve Kanser Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 4
6 DNA Eşlenmesi, Onarımı ve Rekombinasyonu- 1.Vize Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 5
7 DNAdan Proteine Hücreler Genomu Nasıl Okurlar Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 6
8 Gen İfadesinin Kontrolü Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 7
9 Hücrelerin Analizi - Hücreleri Görüntüleme Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 8&9
10 Hücresel Sinyal İletimi Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 15
11 Hücre İskeleti - 2.Vize Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 16
12 Hücre Döngüsü ve Hücre Ölümü Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 17&18
13 Kanser Hücre Moleküler Biyolojisi-Bölüm 20
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Alberts, B. et al. (2008), MolecularBiology of the Cell, GarlandScience 5th edition

Diğer Kaynaklar

Gilbert, S. F.,Singer, S. (2006), DevelopmentalBiology, SinauerAssociatesInc..

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest