EEE 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Devre Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 205
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  PHYS 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere elektrik devrelerinin temel ilkelerini ve devre analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Dersin içeriğinde, pasif doğru akım devreleri; direnç elemanları ve devreleri; Kirşof voltaj ve akım yasaları; döngü akımları ve düğüm gerilimleri analizi, doğrusallık, süperpozisyon, Thevenin ve Norton eşdeğerleri; işlemsel yükselteçler; ve enerji depolayan elemanlar: indüktans ve kapasitans, birinci derece devrelerin analizi, zaman sabiti, sinusoidal kararlı hal analizi; fazörler, özdirençler, ortalama güç akışı, AC güç, maksimum güç aktarımı ve transfer fonksiyonu konuları yer almaktadır. Dersin laboratuar bileşeni öğrencilerin deneysel yeteneklerinin, ekip çalışması ve rapor yazma tekniklerinin geliştirilmesini amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklayabilecek,
  • Temel devre elemanlarının gerilim-akım ilişkilerini hesaplayarak belirleyecek,
  • Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri analiz edebilecek,
  • Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devrelerin analizini yapabilecek,
  • İşlemsel yükselteçler içeren devreleri analiz edebilecek,
  • Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,
  • Basamak ve sinüzidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,
  • Fazör kullanarak R-L-C devrelerinin analizini yapabilecek,
  • Basit elektrik devreleri kurabilecek,
  • Temel laboratuvar donanımını kullanarak laboratuvar içinde ölçümler yapabilecektir.
Tanımı Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Devre Elemanları ve Modelleri Bölüm 1 - Bölüm 2
2 Direnç İçeren Devreler, Kirchhoff's Kanunları (Deney 1: Dirençler) Bölüm 3
3 Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Deney 2: Ohm Kanunu) Altbölüm 4.1 - 4.4
4 Döngü Akımları Yöntemi (Deney 3: Kirchhoff Akım Kanunu) Altbölüm 4.5 - 4.8
5 Thevenin ve Norton Eşdeğerleri, Maksimum Güç Transferi (Deney 4: Kirchhoff Gerilim Kanunu) Altbölüm 4.9 - 4.12
6 Üst Üste Bindirme Yöntemi (Deney 5: Devre Analiz Teknikleri) Altbölüm 4.13
7 İşlemsel Yükselteç: Temel Devreler Altbölüm 5.1 - 5.5
8 İşlemsel Yükselteç: Örnekler (Deney 6: Üst Üste Bindirme ve Eşdeğer Devreler) Altbölüm 5.6 - 5.7
9 Endüktans, kapasitans ve RL-RC Devrelerinin Doğal Tepkesi (Deney 7: İşlemsel Yükselteçler) Bölüm 6, Altbölüm 7.1 - 7.2
10 Basamak Tepkesi ve Birinci Derece Devrelerin Genel Çözümü (Deney 8: İşaret Dalga Şekilleri ve Ölçme) Altbölüm 7.3 - 7.7
11 Sinuzoidal Kalıcı Durum Altbölüm 9.1 - 9.5
12 Sinuzoidal Kalıcı Durum (Deney 9: RC Devrelerinin Basamak ve Sinuzoidal Tepkelerin Analizi) Altbölüm 9.6 - 9.12
13 Sinuzoidal Kalıcı Durum Güç Analizi Bölüm 10
14 Transfer Fonksiyonu, Frekans Tepkesi ve Bode Çizimleri (Deney 10: Frekans Transfer Fonksiyonu) Altbölüm 14.1-14.3, Ek D, Ek E
15 Tekrar
16 Tekrar

 

Dersin Kitabı J. W. Nilsson and S. A. Riedel, “Electric Circuits”, Pearson, Tenth Edition, 2015. ISBN-10:1292060549, ISBN-13: 9781292060545
Diğer Kaynaklar 1. R. M. Mersereau, J. R. Jackson, “Circuit Analysis: A Systems Approach”, Prentice Hall, 2006, ISBN 0130932248. 2. C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGraw Hill, Second Edition, 2004. 3. J. A. Svoboda, “PSpice for Linear Circuits”, Wiley, 2007, ISBN: 9780471781462.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
10
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
4
Final / Sözlü Sınav
1
9
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest