BME 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Sistem Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 410
Güz/Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biomedikal mühendisliği sistem tasarımının temel kavramlarını tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal sistem tasarımını açıklayabilecek 

  • Biyomedikal mühendisliğinde ürün tasarımını tanımlayabilecek
  • Kullanılan cihazları sıralayabilecek 

  • araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına 
erişebilecek 

  • biyomalzeme testlerini yorumlayabilecek
  • Test sonuçlarını analiz edebilecek
  • Sistem tasarlayabilecek
Tanımı Ders, temel tasarım araçlarını, sistem tasarımını, ürün geliştirmeyi, dokümantasyonu, testler ve analizlerinl kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendislik Tasarımına Giriş Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 1)
2 Temel Tasarım Araçları Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 2)
3 Ürün Geliştirme ve Dökümanstasyon Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 4, Ch. 5, Ch. 6)
4 Donanım ve Yazılım Geliştirme Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 7, Ch. 8)
5 Endüstriyel Tasarım Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 10)
6 Biyomalzemeler ve Malzeme Testleri Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 11)
7 Testler Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 13)
8 Ara Sınav
9 Test Verilerinin Analizi Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 14)
10 FDA ve Cihazlar Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 16)
11 Biyolojik Mühendislik Tasarımı Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 18)
12 Biyolojik Mühendislik Tasarımı Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 18)
13 Kavramdan Ürüne Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch.24)
14 Kavramdan Ürüne Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press (Ch. 24)
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Dönem Değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Design of Biomedical Devices and Systems, Pauş H. King, R,chard C. Fries and Arthur T. Johnson 3rd Edition (2015), CRC Press
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
3
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest