BME 408 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Polimer Teknolojileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 408
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal alanında kullanılan polimerlerin tanıtılması çalışmasıdır. Derste öncelikle polimerlerin sentez ve karakterizasyonu konusunda bilgi verilecek, polimerlerin özellikleri ve ilgili biyomedikal uygulamasına uygun polimerlerin seçimi tartışılacaktır. Medikal ve ilaç salınımında kullanılan polimerler tanıtılıp, biyomedikal polimerlerin geleceği tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal biliminde kullanılan polimerleri doğal ve sentetik polimerleri sıralayabilecek
  • Biyopolimerlerin çeşit ve özelliklerini tanımlayabilecek
  • Polymerlerin karakterizasyonunda kullanılan yöntemleri açıklayabilecek
  • Polimerlerin sentez ve işlenmesinde kullanılan teknikleri açıklayabilecek
  • İlaç Salımında biyopolimerlerin kullanımı hakkında tartışabilecek
  • Biyopolimerlerin vücut içinde degredasyonunu tanımlayabilecek
  • Biyomedikal problemler için uygun polimer geliştirilmesi problemlerini çözümleyebilecek
  • Biyopolimer teknolojilerindeki trendler ve yenilikler hakkında tartışabilecektir.
Tanımı Polimer bilimine giriş, polimerlerin özellikleri, polimerizasyon teknikleri, polimerlerin karakterizasyonu, polimerlerin biyomedikal uygulamaları, biyopolimerlerin işlenmesi, ilaç taşıma sistemleri, biyodegredasyon ve biyodeteriorasyon, kimyasal olarak sentezlenen biyopolimerler, doğal biyopolimerlerin üretimi ve uygulama alanları ve polymerlerin biyomedikal alanındaki geleceği konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer bilimine giriş Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 1
2 Sağlk sektöründe polimerlerin kullanımı Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 1
3 Polimerlerin karakterizasyonu Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 2.1,2
4 Polimerlerin yapılar ve özellikleri Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 2.3,4
5 Polimer sentezi Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 3.1-2
6 Polimerizasyon Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 3.2-6
7 Polimerizasyon Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 3.2-6
8 Ara Sınav
9 Polimerlerde modifikasyon Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 3.9
10 Geri dönüştürülebilir ve aşınabilir polimerler Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 4.3
11 Polimerlerin biyomedikal alandaki kulanımı Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 4.3
12 Polimerlerin eczacılıkta kullanımı Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5, Bölüm 4.4
13 DNA matrisleri Dan Luo, W. Mark Saltzman, Synthetic DNA delivery systems, Nature Biotechnology 18, 33 - 37 (2000) doi:10.1038/71889
14 Yeni yöntemler Dan Luo, W. Mark Saltzman, Synthetic DNA delivery systems, Nature Biotechnology 18, 33 - 37 (2000) doi:10.1038/71889
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Denis J-P Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier, Biomedical and Pharmaceutical Polymers, Pharmaceutical Press, 2011, ISBN 978 0 85369 730 5 Ders yansıları
Diğer Kaynaklar Johnson, R.M., Mwaikambo, L.Y., and Tucker, N. “Biopolymers”, Vol.14, No.3, Rapra Review Reports, (2003).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
9
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest