BME 407 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 407
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı doku mühendisliği ve yapay organların tanıtılmasıdır. Derste önce biyomimetik ve “in vivo” ortamında hücrelerin üzerindeki güçler, hücre davranışları ve hareketi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra doku mühendisliği ve doku mühendisliğinde kullanılan yöntemler tanıtılır. En son bölümde Doku mühendisliği ile yapay organlanların geliştirilmesi ve uygulamaları hakkında tartışılacaktır. En son olarak bu yöntemlerin kullanılmasının etiksel boyutu tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapay organ, doku mühendisliği ve genetik mühendisliği temel tanımlarını açıklayabilecek
  • Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini tanımlayabilecek
  • Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonları tartışabilecek
  • Yapay organların hazırlanmasında kullanılan biyomalzemeleri açıklayabilecek
  • Yapay organların çalışma prensiplerini tanımlayabilecek
  • Biyomimetiğin temel prensiplerini açıklayabilecek
  • Doku mühendisliğinde kullanılan yöntemleri tartışabilecektir
Tanımı Yapay organlara giriş, Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonlar, Rekombinant DNA teknolojisi, Biyomalzeme bilgisi, Yapay organ tasarımının (biyomimetiğin) temel prensipleri, Yapay organların uygulamaları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 1
2 Rekombinant DNA Teknolojisi Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 3
3 Kütle Transferi ve Hidrodinamik Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 7
4 Kök Hücre Doku Mühendisliğinin Temelleri Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 30
5 Büyüme Faktörleri Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 31
6 Ekstraselüler Matris Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 32
7 Hücre Göçü ve Adezyon Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 33
8 Ara sınav / Midterm
9 Biyomimetik Malzemeler Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 39
10 Doku Mühendisliği Uygulamaları Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 50
11 Yapay Kalp, Kan ve Dolaşımsal Destek Cihazları Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 63
12 Yapay Akciğer ve Kan Değişim Cihazları Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 66
13 Yapay Böbrek ve Pankreas Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 67, 71
14 Doku Mühendisliğinde Etik ve Yapay Organlar Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Bölüm 76, 77
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006). Ders yansıları
Diğer Kaynaklar Larry L. Hench (Editor), Julian R. Jones (Editor), Biomaterials, artificial organs and tissue engineering (PBK), CRC, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest