BME 406 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Robotik ve Biyomekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 406
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı robot teknolojisinin temellerini ve biyomekanik ile kullanımını tanınması çalışmasıdır. Derse robotiğin tarihi ve biyomekanik ile ilgisi tanıtılarak başlanacaktır. Daha sonra robotik sistemlerde kullanılan aktuatörler, sensör ve kontrol mekanizmaları, robotlarda hareket ve tıpta kullanılan robotik sistemler tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Robotik biliminin temel tanımlarını açıklayabilecek
  • Kas-iskelet sisteminin hareket kazandırma prensipleri tanımlayabilecek
  • Robotik sistemlerde hareketin kontrolünü açıklayabilecek
  • Robotik sistemlerde kullanılan aktüatör ve sensörleri tartışabilecek
  • Hareketin fiziksel prensiplerini tartışabilecek
  • Protezlerde kullanılan robot teknolojileri hakkında tartışabilecek
  • Amelyatlarda kullanılan robot teknolojileri hakkında tartışabilecektir.
Tanımı Biyomekanik ve robotiğin tanım ve tarihi, Biyolojik ve robotik aktuatörler, Sensör sistemleri, Aktüatör kontrolü, Hareket fiziğinin temelleri, Robotların evrimi, Robot protezler ve Modern tıpta kullanılan robotlar ve Bilgisayar Animasyonu konularını kapsar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Robotiğe Giriş Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 1
2 Aktüatörler Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 2
3 Aktüatörler Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 2
4 Sensörler Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 3
5 Sensörler Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 3
6 Kontrol Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 4
7 Kontrol Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 4
8 Ara sınav / Midterm
9 Lokomosyon Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 5
10 Lokomosyon Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 5
11 Robotların Evrimi Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 6
12 İnsan Vücuduna Robotik Eklemeler Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 7
13 Medikal Robotik Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 8
14 Robotiğin Geleceği Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370, Chapter 8
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Marko B. Popović, Biomechanics and Robotics, CRC Press, 2013, ISBN 9789814411370 Ders yansıları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest