BME 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Görüntü İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 404
Güz/Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal görüntülerin iyileştirilmesi, bölütlenmesi, hizalanması ve sınıflandırılması konularındaki temel prensipler hakkında bilgi birikimi sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal görüntü analizinin prensiplerini ve temel teknik özelliklerini tanımlayabilecek.
  • Temel görüntü işleme yöntemlerine neden ihtiyaç duyulduğunu analiz edebilecek.
  • Biyomedikal görüntülerin iyileştirilmesi için kullanılan temel yöntemleri açıklayabilecek.
  • Biyomedikal görüntülerin bölütlenmesi için kullanılan temel yöntemleri açıklayabilecek
  • Biyomedikal görüntülerin çakıştırılması için kullanılan temel yöntemleri açıklayabilecek.
Tanımı Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, saklanması, görselleştirilmesi ve işlenmesinin temelleri. Örnekleme ve nicemleme. Fotoğraf saklama ve iletim sistemleri. Biyomedikal görüntü formatları. Temel ve ileri seviyede görüntü işleme yöntemleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Tanıtım Ders notları
2 Biyomedikal Görüntüleme Teknolojisi Bölüm 1, 6-8. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.1, SPIE Press
3 Biyomedikal Görüntülerin elde edilmesi, örneklenmesi ve nicemlenmesi Ders notları
4 Biyomedikal Görüntülerin Saklanması, Arşivlenmesi ve İletim Sistem ve Formatları Bölüm 8-9. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.3, SPIE Press
5 Biyomedikal Görüntü İşleme, İyileştirme, Süzgeçleme Bölüm 4-5. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.2, SPIE Press
6 Biyomedikal Görüntülerin Bölütlenmesi - I Bölüm 2-3. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.2, SPIE Press
7 Biyomedikal Görüntülerin Bölütlenmesi - II Bölüm 2-3. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.2, SPIE Press
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Biyomedikal Görüntülerin Çakıştırılması - I Bölüm 8. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.2, SPIE Press
10 Biyomedikal Görüntülerin Çakıştırılması - II Bölüm 8. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.2, SPIE Press
11 Biyomedikal Görüntülerin Görselleştirilmesi Bölüm 1. "Handbook of Medical Imaging", Sonka and Fitzpatrick, Vol.3, SPIE Press
12 Biyomedikal Görüntülerin Sıkıştırılması Ders notları
13 Biyomedikal Görüntülerin Aranması ve Geri Getirilmesi Ders notları
14 Biyomedikal Görüntü Analizinin Diğer Uygulamaları Ders notları
15 Dönem Projelerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Handbook of Medical Imaging, Medical Image Processing and Analysis (2009) by Milan Sonka and J. Michael Fitzpatrick, SPIE Press, ISBN: 0819477605.
Diğer Kaynaklar Biomedical Signal and Image Processing (2005) by Kayvan Najarian and Robert Splinter, CRC Press, ISBN: 0849320992.\nDigital Image Processing for Medical Applications (2009) by Geoff Dougherty, Cambridge Univ. Press, ISBN: 0521860857.\nMedical Imaging Signals and Systems (2005) by Jerry L. Prince and Jonathan Links, Pearson, ISBN: 0130653535.\nBiosignal and Medical Image Processing (2008) by John L. Semmlow, CRC Press, ISBN: 1420062301.\nDers slaytları elektronik olarak dağıtılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest