BME 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal İşaret İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 403
Güz/Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal sinyal işlemenin temel prensipleri hakkında bilgi birikimi ve farkındalık yaratmak, sinyal işlemenin teorisi, yöntemleri ve biyomedikal uygulamalı hakkında bilgi birikimi sağlamak, araştırma, endüstri ve diğer profesyonel alanlarda öğrencilerin kariyerlerinin geliştirilmesi için entelektüel, pratik ve aktarılabilir becerilerini geliştirmektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal sinyal işlemenin prensiplerini ve temel teknik özelliklerini açıklayabilecek
  • Temel sinyal işleme yöntemlerini listeleyebilecek
  • Temel sinyal işleme yöntemlerine neden ihtiyaç duyulduğunu analiz edebilecek.
  • Biyomedikal sinyallerin iyileştirilmesi için kullanılan temel yöntemleri tanımlayabilecek
  • Biyomedikal sinyal analizinin temel adımlarını açıklayabilecek
Tanımı Biyomedikal sinyallerin elde edilmesi ve işlenmesinin temelleri. Örnekleme ve nicemleme. Dürtü yanıtı. Frekans yanıtı. Temel ve ileri seviyede sinyal işleme yöntemleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Tanıtım Ders notları
2 Biomedikal Sinyallerin Doğası Bölüm 1. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
3 Bellek ve İlinti Bölüm 2. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
4 Dürtü Yanıtı Bölüm 3. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
5 Frekans Yanıtı Bölüm 4. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
6 Sürekli-Zaman Sinyallerinin Sinüs Dalgalarının Toplamı olarak Modellenmesi Bölüm 5. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
7 Doğrusal Sürekli-Zaman Süzgeçleri Bölüm 6. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Sinyallerin Ayrık-Zaman Sinüs Dalgalarının Toplamı olarak Modellenmesi Bölüm 7. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
10 Gürültünün Giderilmesi ve Sinyal Kompansasyonu Bölüm 8. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
11 Rasgele (Stokastik) Sinyallerin Süzgeçlenmiş Beyaz Gürültü ile Modellenmesi Bölüm 9. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
12 Ölçekleme ve Uzun-Dönem Bellek Bölüm 10. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
13 Sinyallerin Doğrusal-Olmayan Modelleri Bölüm 11. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
14 Durağanlık ve Tekrarlanabilirlik Bölüm 12. " Biomedical Signal Processing and Signal Modeling", Bruce, Wiley-Interscience
15 Dönem Projelerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Biomedical Signal Processing and Signal Modeling (2000) 1st ed. by Eugene N. Bruce, Wiley-Interscience Press, ISBN: 0471345407.
Diğer Kaynaklar Ders slaytları elektronik olarak dağıtılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest