BME 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 402
Bahar
2
2
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık hizmet teknolojileri, bu teknolojilerin teknik ve ekonomik yönetimi ve korunması konularında kapsamlı bilgi sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hizmeti ekipmanlarını tanımlayıp, gerekliliklerini teftiş edebilecek
  • Sağlık hizmeti ekipmanlarının yönetimini yapabilecek
  • En son sağlık hizmeti ekipmanlarını izleyerek bir kliniğe gerekli olup olmadıklarına karar verebilirecek
  • Bir cihazın teknik ve ekonomik getirilerini hesaplayabilecek
  • Klinik ortamında kalite idaresini sağlayabilecek.
Tanımı Ders, öğrencilere klinik alandaki teknik yönetim ile ilgili becerileri sunmak amacıyla sağlık hizmeti ekipmanları üzerine teknik deneyim ve klinik yönetimin temellerini içerir. Kalitenin güvence altına alınması, cihaz bakım ve ölçümleme ile etik ve ekonomik yönetim konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık hizmetleri sahası Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.3)
2 Klinik mühendisliğinin rolü Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.4)
3 Sağlık hizmetinde stratejik planlama Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.32)
4 Teknolojik değerlendirme Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.33)
5 Teknoloji tedariği Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.34)
6 Cihaz kontrolü ve varlık yönetimi Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.35)
7 Tıbbi cihaz bakım ve tamiri Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.37)
8 Ara sınav / Midterm
9 Sağlık hizmetinde endüstri mühendisliği Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.47)
10 Sağlık hizmetinde kalite Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.54)
11 Hasta güvenliği ve klinik mühendisliği Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.55)
12 Kariyerler, roller ve sorumluluklar Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.10)
13 Sağlık teknolojilerinin evrimi Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.79)
14 Sağlık teknolojilerinin geleceği Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.135)
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Joseph F. Dyro, ''Clinical Engineering'', Elsevier Academic Press Series in Biomedical Engineering, 2004. (Ch.135)
Diğer Kaynaklar Anthony Y. K. Chan, ''Medical Technology Management Practice'', 2003.\\nKeith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov, ''Medical Equipment Management'', CRC Press, 2013\ Ders slaytları elektronik olarak dağıtılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
23
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest