BME 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyosensörler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 307
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı modern tıpta kullanılmakta olan biyosensörlerin tanınması çalışmasıdır. Derste önce enzim, antikor ve nükleik asit temelli biyosensörler tantılıp, biyosensörlerin potansiyometrik, amperometrik ve optometrik temelleri tartışılacaktır. Son olarak biyosensör teknolojilerinin geleceği tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyosensör ve ilgili tanımları açıklayabilecek
  • Elektrokimyasal temel bilimine ait prensipleri tanımlayabilecek
  • Biyosensörlerin çalışma prensiplerini açıklayabilecek
  • Farklı parametrelerin tespitine yönelik biyosensör seçimi yapabilecek
  • Yeni parametreler için biyosensör geliştirme problemlerini çözümleyebilecek
  • Biyosensörlerde kullanılan potansiyometrik, kalorimetrik, optik vb. teknolojileri hakkında tartışabilecek
  • Biyosensör teknolojilerindeki trendler ve yenilikler hakkında tartışabilecektir.
Tanımı Biyoelektronik cihazlar ve temel çeviriciler. Tayin Edilen Maddeler. Biosensör Düzenleyicileri: Potansiyometrik (Cam, Sıvı, Katı Hal Membran, Gaz Duyarlı Membran Elektrodlar), Amperometrik. Optik, Floresan,, Kalorimetrik, ve Diğer Düzenleyici Sistemler. Enzim Elektrodları, Substrat Elektrodları. İmmun Sensörler, aptamer bazlı sensörler, Biyosensörlerde yeni yaklaşımlar konularıı kapsar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyosensörlere giriş F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,, Chapter 1
2 Enzim temelli tanı F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 3
3 Enzim sensörlerinin matematiksel modellenmesi F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,Chapter 4
4 Çekim temelli tanı - antikorlar F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1,Chapter 6
5 Çekim temelli tanı –nükleik asitler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 7
6 Termokimyasal sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 9
7 Gerilim ölçümüne ilişkin sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 10
8 Ara sınav / Midterm
9 Akım ölçümüne ilişkin sensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 14
10 Optik biyosensörler F.‐G. Bănică, Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-71066-1, Chapter 18
11 Floresan sensörlerin yapımı Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 7
12 Aptamer sensörler Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 12
13 Otofaji ölçümü Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 19
14 Kanser biyo-işaretleri için biyosensörler Pier Andrea Serra (editor), Biosensors – Emerging Materials and Applications, 2011, ISBN 978-953-307-328-6, Chapter 23
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar Jeong-Yeol Yoon, Introduction to Biosensors - From Electric Circuits to Immunosensors, Springer, 2013, ISBN 978-1-4419-6022-1 Pier Andrea Serra (Editor), Biosensors, 2010, ISBN 978-953-7619-99-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest