BME 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Enstrümentasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 306
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal enstrümantasyon ve temel ölçüm tekniklerini tanıtmaktır. Bu ders öncelikle elektrotlar, sensörler, transformatörler, yükselticiler ve elektrokardiyografların temelini kapsar. Fizyolojik basınç, ameliyathaneler, ultrasonografi ve tıbbi laboratuvar enstrümantasyonunu açıklamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomedikal enstrümantasyonun temellerini açıklayabilecek
  • Biyomedikal ölçümleri tanımlayabilecek
  • Biyomedikal enstrümanları karşılaştırabilecek
  • Araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına erişebilecek
  • Fizyolojik basıncı yorumlayabilecek
  • Laboratuvar entrümantasyonunu tanımlayabilecek
Tanımı Ders fizyolojik ölçümlerdede kullanılan enstrümantasyonu kavrar. Biyomedikal mühendisliğinde kullanılan elektrotlar, yükselticiler, ölçüm tekniklerini içerir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Vücudu: Kalp ve Dolaşım Sistemi Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall. Fourth Edition (2000). (Ch. 1, Ch 2)
2 Biyomedikal Enstrümantasyon& Ölçüme Giriş Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall. Fourth Edition (2000). (Ch. 3)
3 Ölçümlerin Temel Teorileri Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 4)
4 Sinyaller ve Gürültü Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 5)
5 Elektrotlar, sensörler ve Transformatör Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 6)
6 Elektrotlar, sensörler ve Transformatör Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 6)
7 Biyoelektrik Yükselticiler Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 7)
8 Ara sınav
9 Elektrokardiyograflar Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 8)
10 Fizyolojik Basınç Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 9)
11 Ameliyathaneler Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 15)
12 Tıbbi Laboratuvar Enstrümantasyonu Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 16)
13 Tıbbi Ultrason Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch.17)
14 Elektrooptik (Fiber Optik ve Lazer) Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall Fourth Edition (2000). (Ch. 21)
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Introduction to Biomedical Equipment Tech., Carr and Brown, Prentice Hall. Fourth Edition (2000). (Ch. 1, Ch 2)
Diğer Kaynaklar Biomedical Instrumentation: Technology and Applications, R. Khandpur, 2004, McGraw-Hill Professional

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest