BME 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Elektronik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 305
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere biyomedikal uygulamalarda kullanılan elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi ile ilgili prensipleri öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektronik sistemlerin ve yükselteçlerin temel prensiplerini açıklayabilecek,
  • İşlevsel yükselteçler, diyotlar ve tranzistörlerden oluşan elektronik devreleri analiz edebilecek,
  • Biyomedikal işaretler alanındaki problemleri çözebilecek,
  • Elektronik devrelerin tasarım, test ve analizini yapabilecek,
  • Elektronik devrelerin frekans ve kararlılık analizlerini yapabileceklerdir.
Tanımı Bu dersin içeriğinde Biyomedikal elektronik prensipleri, elektronik sistemler ve yükselteçler, diyotlar, tranzistörler ve osilatörler bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Motivasyon Bölüm 1. Engineering Circuit Analysis (8th Edition), W. H. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, McGraw-Hill 2012.
2 Temel Devre Analizi: Ağ ve Düğüm Analizi, Süperposizyon, Thevenin ve Norton Eşdeğer Devreleri Bölüm 2. Engineering Circuit Analysis (8th Edition), W. H. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, McGraw-Hill 2012.
3 Temel Devre Analizi: Ağ ve Düğüm Analizi, Süperposizyon, Thevenin ve Norton Eşdeğer Devreleri Bölüm 3. Engineering Circuit Analysis (8th Edition), W. H. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, McGraw-Hill 2012.
4 Elektronik Sistemler ve Yükselteçler Engineering Circuit Analysis (8th Edition), W. H. Hayt, J. Kemmerly, S. Durbin, McGraw-Hill 2012.
5 İşlevesel Yükselteçler Bölüm 10. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
6 Medikal Cihaz Yükselteçleri Bölüm 11. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
7 Diyotlar Bölüm 1-2. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
8 Ara sınav
9 Çift Kutuplu Kesişim Tranzistörleri ve BJT Yükselteçleri Bölüm 3-4. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
10 Alan Etkili Tranzistörler, MOSFET’ler ve JFET’ler Bölüm 6-7. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
11 Küçük İşaret Eşdeğer Devreleri Bölüm 5, 8.. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
12 Frekans Tepkisi Bölüm 9. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
13 Geri Besleme ve Kararlılık Bölüm 14. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
14 Osilatörler Bölüm 14. Electronic Devices and Circuit Theory (10th Edition) R.L. Boylestad, N. Nashelsky, Pearson, 2009
15 Final Sınavı için Gözden Geçirme Ders notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
9
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest