BME 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 304
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere insan kas-iskelet sistemine uygulanan mühendislik mekaniğini tanıtmaktır. Biyomekanik dersi kapsamında insan kas-iskelet sistemine mühendislik mekaniğinin uygulama teknikleri, dokuların mekanik özellikleri, kemiklerin, kasların ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizleri incelenecektir. Ortopedik malzemelerin mekanik prosedürler vasıtasıyla araştırılması, implant malzemelerin germe ve burkma uygulamaları,biyomekanik ve problemleri ile ilgili temel araştırma alanlarının tanımları dersin kapsamı içerisindedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomekanik ve ilgili terimleri açıklayabilecek
  • Kas-iskelet sistemini tanıtabilecek
  • Kas-iskelet sistemine uygulanabilecek mühendislik mekaniğini tartışabilecek
  • Dokuların mekanik özelliklerini açıklayabilecek
  • Doku ve eklemlerin yapısal özelliklerini açıklayabilecek
  • Ortapedik malzemelerin kas-iskelet sistemine uygulanmasını değerlendirebilecek ve modelleyebilecek
  • Implantlar üzerinde mekanik analizleri gerçekleştirebilecektir
Tanımı Ders biyomekanik konusundaki temel terimlerin açıklanması, kas ve iskelet sistemi ve üzerinde uygulanan mühendislik ile ortopedik implantların tanıtılması ve mekanik analizlerinin yapılması konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomekaniğe Giriş Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002, Chapter 1
2 İnsan Hareketinin Analizinde Kinematik Kavramlar Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 2
3 İnsan Hareketinin Analizinde Kinetik Kavramlar Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 3
4 İnsan Kemik Gelişiminin Biyomekaniği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 4
5 Kas-İskelet Sisteminin Mekaniği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 5
6 Kas-İskelet Sisteminin Mekaniği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 6
7 İnsan Ekstremitelerinin Biyomekaniği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 7, 8
8 Ara Sınav
9 İnsan Omuriliğinin Biyomekaniği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 9
10 İnsan Hareketinin Lineer Kinematiği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 10
11 İnsan Hareketinin Açısal Kinematiği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 11
12 İnsan Hareketinin Lineer Kinetiği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 12
13 Denge ve İnsan Hareketi Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 13
14 İnsan Hareketinin Açısal Kinetiği Susan Hall. Basic Biomechanics. 5th Ed. St. Louis: WCB McGraw-Hill, 2002. Chapter 15
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar Duane Knudson, Fundamentals of Biomechanics, Springer, 2003 J. Enderle, S. Blanchard and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. 2nd/e, Academic Press, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest