BME 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Mühendisliğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 201
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Biyomedikal Mühendisliği mesleğinin tanıtımı, kapsamı ve tarihçesi hakkında bilgi sunmaktır. Bu kapsamda, Biyomedikal Mühendisliği’nde mühendislik ve temel bilimlerin rolü, bu mühendisliğin insan anatomi ve fizyolojisiyle ilişkisi ve günümüzdeki çalışma alanları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • medikal ve biyomedikal terimleri açıklayabilecek
  • biyomedikal mühendisliğindeki elektrik mühendisiliği ile temel mühendislikle ilgili problemleri belirleyebilecek
  • biyomedikal sistemleri modelleyebilecek
  • insan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek
  • biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek
  • biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili konuları açıklayabilecek
  • biyomedikal ve biyomühendislik ile ilgili problemleri; örneğin doku mühendisliği, nanoteknoloji, bağışıklık mühendisliği gibi, açıklayabilecektir
Tanımı Ders biyomolekülsel ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendislik Tarihi John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 1)
2 Biyomedikal Mühendisliğinde Moral ve Etik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 2)
3 Biyosinyaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 10-11)
4 Biyoelektrik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 12)
5 Fizyolojik Modelleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 13)
6 Biyomekanik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch.4)
7 Biyomateryaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 5)
8 Doku Mühendisliği John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 6)
9 Ara sınav
10 Biyomedikal Optik ve Lazer John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 17)
11 Biyoenstrumantasyon ve Biyomedikal Sensörler John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 9)
12 Genomiks ve Biyoenformasyon Çeşitli kaynaklar
13 Medikal Görüntüleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 15-16)
14 Proje sunumları
15 Tekrar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005
Diğer Kaynaklar W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest